Daglig drift

Daglig leder
Lars Therkildsen
Direkte tlf: 89 70 52 60 
E-mail: LarsPrebenMandrup.Therkildsen@silkeborg.dk

Booking og arrangementer

Silkeborg Kommune 
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Team Idræt og Fritid
E-mail: Idraetogfritid@silkeborg.dk

Booking i Fritidsportalen