Bevægelseshæmmede

Orientér dig om adgangsforhold og faciliteter for bevægelseshæmmede.

Handicapparkeringsplads

For bevægelseshæmmede er der uhindret adgang (ingen trin) til hele JYSK arena.

Faciliteter:

  • Adgang til 1. sal via elevator (placeret i foyeren)
  • Handicapparkeringspladser nær hovedindgangen
  • Handicaptoiletter (placeret i foyeren)
  • Kørestolsbrugerområde ved spillergangen

For bevægelseshæmmede/gangbesværede anbefaler vi, at man køber billetter på langsiderne frem for på endetribunerne for at få de mest optimale gelænderforhold.